EDU-LIDER / EDU-LIDERKA

  projekt dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli

O projekcie

O Projekcie
Przywództwo i uczenie się są sobie niezbędneJohn F. Kennedy

Pilotażowy projekt edukacyjny Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER „Edu-lider / Edu-liderka” skierowany do kadry dyrektorskiej gdańskich placówek szkolnych i przedszkolnych.

Wyzwania przed jakimi stoją obecnie osoby zarządzające szkołami i przedszkolami, stawiają ich na równi z profesjonalnymi liderami i liderkami ze świata biznesu. Głównym założeniem projektu „Edu-lider / Edu-liderka” jest doskonalenie kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, poprzez rozwój kompetencji i zachowań przywódczych, które uważa się obecnie za kluczowe dla skutecznego działania organizacji edukacyjnych. Zagadnienia, które będą poruszane w trakcie projektu to m.in. przywództwo i zarządzanie zmianą, efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem i w sytuacji kryzysowej, efektywne prowadzenie negocjacji i mediacji, zarządzanie czasem, autoprezentacja i umiejętne prowadzenie wystąpień publicznych. Chcemy by uczestnicy projektu, stali się prawdziwymi liderami i liderkami edukacji, którzy będą wiedzieli jak stosować przywództwo w praktyce i swoją postawą będą inspirować innych do działania i wprowadzania pozytywnych zmian.

Organizatorem wydarzenia jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Starter i Miasto Gdańsk

Dla kogo?

Dopóki sam nie zostaniesz tym kim pragniesz być, nie wymagaj od innych aby stawali się produktem twoich wyobrażeń – Thomas A. Kempis

Do Projektu zapraszamy tych, którzy chcą działać i zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wierzą, że mają wpływ i chcą być prawdziwymi liderkami i liderami. Nie chcą wyłącznie zarządzać, ale również angażować, motywować i rozwijać, nie tylko siebie samych, ale również nauczycielki i nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb dyrektorów i dyrektorek oraz konsultacje z Radą Programową projektu.

Projekt jest refundowany dla dyrektorów i dyrektorek oraz ich zastępców i zastępczyń, ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska.

Rezultaty i korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Prestiżowy Certyfikat potwierdzający ukończenie Projektu, liczący się w procesie awansu zawodowego.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy oraz dostęp do skutecznych narzędzi z zakresu zarządzania i przywództwa.
 • Szkolenia przeprowadzone przez Kadrę wybitnych ekspertów i ekspertki z zakresu przywództwa, mtrenerek, będących autorytetami w zakresie swoich zagadnień (tj.
 • Stworzenie sieci liderów i liderek edukacji od których inni mogą czerpać przykład i wiedzę.
 • Praktyczny zakres wiedzy pozwalający na wprowadzenie realnych zmian w obrębie własnych placówek.
 • Inspiracja do działania i wprowadzania właściwych zmian.
 • Poznanie inspirujących osób, którym udało się wprowadzić realne zmiany w swoich placówkach.
 • Rada Programowa

  Oktawia Gorzeńska

  Dyrektorka 17 LO w Gdyni (Microsoft Flagship School), współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji

  Dowiedz się więcej

  Marta Moksa

  CEO w O4 Coworking w Olivia Business Centre, współtwórczyni Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacyjnego

  Dowiedz się więcej

  Przemysław Staroń

  Nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w II LO w Sopocie, wybrany Nauczycielem Roku 2018

  Dowiedz się więcej

  Agnieszka Tomasik

  Dyrektorka ZSO nr 8, koordynatorka „Kreatywnej Pedagogiki”

  Dowiedz się więcej

  Harmonogram

  13.IX.2019

  Start

  14-15.IX.2019

  Zjazd I

  28-29.IX.2019

  Zjazd II

  2-3.X.2019

  Zjazd III

  26-27.X.2019

  Zjazd IV

  16-17.XI.2019

  Zjazd V

  30.XI.-1.XII.2019

  Zjazd VI

  13.XII.2019

  Uroczyste Zakończenie

  Prelegenci

  Szczegóły wkrótce

  Dowiedz się więcej

  Regulamin

  Regulamin

  Koszt

  Uczestnicy mają prawo ubiegać się o pełną (100%) refundację z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku, zgodnie z zarządzeniem nr 114/19, wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lutego 2019 roku i dotyczącym dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, finansowania szkoleń dla kadry kierowniczej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, dostępnym tu: Zarządzenie nr 114/19 PMG

  Wymagane jest skierowanie oraz wypełniony wniosek złożony do Urzędu zgodnie z harmonogramem wpisanym w zarządzeniu. Kontakt do osób odpowiedzialnych za kwestie dofinansowania dokształcania z ramienia Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku: p. Halina Maciejewska tel.: 58 323 67 33, halina.maciejewska@gdansk.gda.pl

  Koszt całościowy projektu to 7500 zł.

  Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w Projekcie poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w menu rejestracja, do dnia 13.06.2019 roku. Następnie, do dnia 17.06.2019 muszą uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 1500 zł.

  UWAGA! przedłużamy rekrutację wraz z uiszczeniem opłaty do dnia 21.06.2019

  Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia pozostałej części opłaty za udział w Projekcie w wysokości 6000 zł, która może zostać wpłacona jednorazowo w terminie do dnia 30.08.2019 r. bądź w dwóch równych ratach płatnych w terminach:

  I rata – do 30.08.2019 – 3000 zł

  II rata – do 14.10.2019 – 3000 zł

  Konto, na które należy wpłacać opłatę za projekt: Alior Bank S.A. 64 2490 0005 0000 4530 1678 1094 w tytule prosimy wpisać nazwę projektu „Edu-lider / Edu-liderka”.

  Rejestracja

  Zarejestruj się