Magdalena Sadowska-Pawlak

dyrektorka Izby Coachingu na Pomorzu, psycholog, trenerka Pedagogiki Kreatywnej

Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla – w obszarze: przywództwo oraz intensywne warsztaty menedżerskie. Prowadzi również szkolenia z Zarządzania w stylu coachingowym i Zarządzania ludźmi w projekcie. Jako dyrektorka Izby Coachingu na Pomorzu odpowiada za popularyzowanie i podnoszenie standardów usług coachingowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. W latach 90-tych autorka cyklicznego programu telewizyjnego OTV Wrocław, poświęconego psychologicznym problemom zarządzania. Na warsztatach stawia na wypracowanie funkcjonalnych i całościowych rozwiązań. Szkoląc inspiruje autorskimi programami. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada Certyfikat Training for Trainers. Jest członkiem World Association for Case Method Research&Case Method Application, WACRA. Posiada certyfikat Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi superwizję trenerską na MBA. Z edukacją związana od lat. Uzyskała tytuł Wykładowcy Roku na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Od października 2019 wraca na uczelnie po wielu latach przerwy jako opiekun merytoryczny kierunku „Coaching i tutoring w edukacji’ na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od kilku lat prowadzi intensywne szkolenia dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Trójmieście. Certyfikowany trener Heroic Imagination Project, projektu dedykowanego szkołom autorstwa profesora Philipa G. Zimbardo. Trenerka pionierskiego programu SMOK dedykowanego klasom z uczniem niepełnosprawnym, specjalistka w unikatowym na skalę Polski projekcie SUPER oraz RKPP w gdańskich szkołach ponad i podstawowych. Trenerka Pedagogiki Kreatywnej, projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli.